News

March 18, 2022

PhenixID New Release – Identity Manager 6.0

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Identity Manager 6.0. The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
 
 
 
HIGHLIGHTS

 
Grab a coffee and watch the 11 minutes walkthrough of what is new in Identity Manager 🙂
 

A new user interface

The new improved interface includes updates based on customer feedback from end users and system administrators. 

– New navigation when switching between roles and languages

– New avatar and information about logged in user

– Streamlined setup for stylesheets (CSS) for frontend branding

Read the full release notes for Identity Manager here


Show more
March 10, 2022

New Release – Elektroniska underskrifter workflow 1.15

PhenixID Signing Services Workflow 1.15 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
NY VERSION AV: 

NYA FUNKTIONER

Nya funktioner i workflow

Nu kan alla medlemmar i ett workflow få en notifiering efter att alla hanterat sin elektroniska underskrift samt erbjuda nedladdning av det underskrivna dokumentet.

 

 

PDF/A validering

Med denna release kan PDF/A-valideringen anpassas så att de speglar de PDF/A-versioner som er organisation väljer att tillämpa. 

 

 

Anpassa dokumentstorlek 

Nu kan organisationer skräddarsy maximal accepterad storlek för PDF-dokument.

Läs hela release notes för Elektroniska underskrift – Workflow


PhenixId Signing Workflow fullständiga dokumentation finns här

Se video från YouTube-kanal “Elektroniska underskrifter – Demo av workflowSe PhenixID’s Produktutbildningar här


Show more
March 8, 2022

PhenixID New Release – Identity Provisioning 6.0.0

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Identity Provisioning 6.0.0. The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

 
HIGHLIGHS
 

 

Logging updated

Log data in PIP 6.0.0 is now generated using log4j2 instead of log4jv1, and the configuration have been moved from the configurator to the file log4j2.xml located in the main folder. Read more here

Global parameters

When configuring a data source, some of the parameters now have support for global parameters, using GLOBAL(). The parameters for LDAP are Host IP/DNS, Admin DN and Password. The parameters for JDBC/ODBC are Database URL, Admin Name and Password.

New flexible user ID creation

This is a totally new version of the action used to compose unique user ID’s, with new configuration parameters. This version of the action is more flexible than the old one. Read more here.

NEW INTEGRATION
Read full release notes for Identity Provisioning here

Show more
March 1, 2022

PhenixID Authentication Services – Ny release 4.3

Nya versionen i korthet: 

Utökade möjligheter för logging

 • Varje  autentisering loggar nu Trace ID om konfigurerat
 • Utökad loggning för SAML
 • Utökad loggning för BankID & SITHS eID

Nyheter i Elektroniska Underskrifter

 • Editerbar font och längd på den synliga signaturen
 • Ny lokalisering av PDF- förhandsgranska
 • Gränssnittsuppdateringar i enlighet med  tillgänglighetsdirektivet, WCAG

Uppdateringar för Svenska eID’n

 • BankID (backend and frontend)
 • Freja e-ID 
 • SITHS e-ID
 
 

Windows inloggning

Använd eID eller andra tredjepartsmetoder för webbinloggning mot Windows 10 & 11 enheter

I 4.3 kan alla MFA metoder som PhenixID har stöd för användas. Läs mer här

 

Flera nya integrationer

 

Läs mer: 

In English

Highlights:

Extended Logging Capabilities

 • Every authenticator now logs using Trace ID if configured.
 • Added granularity for SAML logging
 • Added granularity for BankID & SITHS eID logging

New features in Electronic Signatures

 • Custom fonts and length  of visual signatures 
 • New localisation of the PDF- preview
 • UI updates in regards to Web Content Accessibility Guidelines, WCAG.

Swedish eID updates

 • BankID (backend and frontend)
 • Freja e-ID 
 • SITHS e-ID
 
 

Windows web sign-in

Enable web sign-in for Windows 10 & 11 devices. Any MFA method that are supported from PhenixID Authentication Services can be used. Read more here

 

 

Several new integrations

 

Read more: 


Show more
January 20, 2022

Viktig information för er som använder BankID som autentiseringsmetod.

UPPGRADERING AV BANKID API VERSION 5.1

In english below.

BankID har publicerat att version 5.0 blir “End of life” i april 2022.
Ny version är 5.1.
Läs mer information från BankID här.

För version 4.0.x, 4.1 och 4.2, följ instruktionerna nedan.
BankID version 5.1 ingår i PhenixID Authentication Service (PAS) version 4.3 som snart kommer i ny release.

Under <install_root>/mods/com.phenixidentity~phenix-core~<version>/lib
leta upp filen bankid<version>.jar.
Ta bort aktuell fil och ersätt den med den nya bankid-3.5.jar.
Nya versionen för BankID 5.1 kan hämtas från denna länk:
https://files.phenixid.se/s/i65TYCEpWGdiC94
Extrahera zip-filen innan den läggs till i PAS-filstrukturen.

NOTE: Systemet behöver startas om efter förändringen.

Vid frågor, vänligen kontakta PhenixID Support.

—————-

BankID version 5.0 will be “End of life” in April 2022. New version is 5.1.

For versions 4.0.x, 4.1 and 4.2, please follow the instructions below.
BankID version 5.1 is included in PhenixID Authentication Service (PAS) version 4.3 that will be released in near future.

Under <install_root>/mods/com.phenixidentity~phenix-core~<version>/lib locate the file bankid<version>.jar.
Remove current file and replace it with the new bankid-3.5.jar.
You can find the new BankID jar file here:
https://files.phenixid.se/s/i65TYCEpWGdiC94
Extract the zip file before adding it to the PAS file structure.

NOTE: System needs restarting.

In case of any questions, please contact PhenixID Support.


Show more
December 21, 2021

New IAM releases from PhenixID

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Identity Provisioning 5.7.0 and PhenixID Identity Manager 5.4.0. The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

ADVANCED FILTERING

A well requested feature has been to more granular filter functionality. Now you can filter your search result grid for all users. See filter example to the left with Name that starts with Bob or Tom both represented in the table.

AUTOMATIC EXPAND

Categories in Identity Manager now support auto-expand upon login for improved user experience. See image to the right.

PhenixID products always aim to include the latest updates for supporting libraries and supporting modules. Since identity products should be seen as security software we strongly recommend all customers to update implementations as frequent as possible. All dependencies in the /lib folder have been reviewed and a lot of them have been updated to new versions.

PIM 5.7.0 includes log4j-X-2.17.0.jar where the log4j version 2 vulnerability is resolved. Log4j version 1 has been deprecated and is not supported.

NEW INTEGRATIONS

Read full release notes for Identity Provisioning here

Read full release notes for Identity Manager here

Secure your seat at the next PhenixID Product Training here


Show more
December 16, 2021

SWEDISH: Elektroniska underskrifter – ny release

PhenixID Signing Services Workflow 1.13 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

NY VERSION AV: 

 

 

MED PRIORITERAD WORKFLOW!
Elektroniska underskrifter har under året blivit en av det mest konkreta exemplen på digitaliseringens framfart. Organisationer inom både offentlig och privat sektor vill hitta lösningar som kan fungera tillsammans med befintlig IT-infrastruktur.

Produkten vi släppte tidigare i år har fått nya funktioner som ytterligare ska underlätta för elektroniska underskrifter både individuellt och i så kallat workflow.

 

 

NYA FUNKTIONER

Skräddarsy ordningen av undertecknare för varje ärende genom att ange en prioritet för grupper av personer som elektroniskt ska signera en handling. Alla processer för meddelanden och påminnelser stöds för en sekventiell ordning av undertecknare.
 

 

 

 

PDF/A-1a validering

Då en EU-godkänd elektronisk PDF-dokument ska vara av fil-formatet PDF/A-1a har vi underlättat hantering av dessa dokument. Vid uppladdningstillfället valideras att formatet på PDF-dokumentet alternativ informerar slutanvändaren att dokumentet inte är av korrekt PDF-format.

 

MER…

 • Personer delaktiga i ett ärende får påminnelse/notifiering innan förfallodatum infaller.

 

 • Möjlighet att skräddarsy Ämne och Meddelande som ska gå ut tillsammans med ärendet.

 

 • Uppgraderat Log4j2 bibliotek med anledning av CVE-2021-4422
NYA INTEGRATIONER

 

 


Läs alla release notes för
 Elektroniska underskrift – Workflow här

PhenixId Signing Workflow fullständiga dokumentation finns här

Se video från YouTube-kanal “Elektroniska underskrifter – Demo av workflow

Se PhenixID’s Produktutbildningar här


Show more
October 21, 2021

Swedish: Onboarding av digitala identiteter

Få kontroll på din identitet livscykel

Med kvalitativ onboarding kommer ni som organisation spara mycket resurser. Kolla filmerna nedan och/eller kontakta oss på PhenixID så kan ta en dialog kring er onboarding av digitala identiteter.

//PhenixID


Show more
August 19, 2021

PhenixID Authentication Services – New release 4.1

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Authentication Services (4.1) that improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.  The new release contains several new features both for administrators and end users.

PAS now includes full support för FIDO2. 

Benefits for the organisation

 • Users can associate their FIDO2 tokens with their organizational userID. The user only needs to activate the FIDO token once (to PhenixID Authentication Services) instead of activating it for every service/application used.
 • All services/applications can connect to PhenixID Authentication Services using standard protocols (SAML2, OIDC) to consume FIDO authentication.
 • No need for applications/services to develop own FIDO2 support.

Enrollment portal for handling of tokens

 • Self-enrollment of FIDO2 tokens
 • Self-administration of FIDO2 tokens
 • Delegated administration of FIDO2 tokens

 

One Touch quick mode for Apple Watch / Android Wear.

One Touch quick mode enables the functionality to confirm/reject assignments directly from the push notification message on the device.

PhenixID Authentication Services  4.1 have support to use Apple Watch together with One Touch for strong authentication. This functionality works also on devices that are based on Android Wear.

SITHS eID

New SITHS valves. Allows for authentication through API.

Several new integrations

OpenID Certification 

The OpenID Foundation enables organisations to be certified to specific conformance profiles to promote interoperability among implementations.

PhenixID have achieved certifications for these OpenID Provider conformance profiles:

 

 • Basic OP
 • Config OP
 • Form POST OP

https://openid.net/certification/

WCAG

Improved functionality for WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

 • WCAG updates for all authenticator templates
 • WCAG updates for Password Self Service UI. Improved functionality in regards to the WCAG

Read full release notes here

PhenixID Authentication Services Product Page

 

SWEDISH

Vi på PhenixID är stolta att presentera vår senaste version av PhenixID Authentication Services (PAS 4.1)  som bl.a. tillför ökad kompatibilitet, stabilitet och säkerhet till era installationer, den är rekommenderad till alla installationer. Versionen innehåller uppdateringar för både slutanvändare samt administratörer

PAS innehåller nu fullt stöd för FIDO2

Fördelar för organisationen

 • Användare kan aktivera sina FIDO2-enheter med sitt organisatoriska användarID. 
 • Användaren behöver bara aktivera en FIDO2-token en gång (till PhenixID Authentication Services) istället för att aktivera den för varje tjänst som används.
 • Alla tjänster/applikationer kan ansluta till PhenixID Authentication Services med standardprotokoll för federation (SAML2, OIDC) för att använda FIDO2 som autentiseringsmetod
 • Inget behov av applikationer/tjänster för att utveckla eget stöd för FIDO2
Portal för enkel aktivering

 • Självservicesportal – Användaren kan aktivera sina tokens på ett säkert sätt
 • Självserviceadministration – visa och inaktivera FIDO2-tokens
 • Delegerad administration –Administratörer kan hantera flera autentiseringsmetoder för användare inklusive FIDO2
One Touch quick mode för Apple Watch / Android Wear

“Quick mode” med One Touch gör det nu möjligt att bekräfta/avvisa notifieringar angående autentisering direkt via push-meddelandet på enheten.

PhenixID Authentication Services 4.1 har stöd för att använda Apple Watch tillsammans med One Touch för stark autentisering. Den här funktionen fungerar också på enheter som är baserade på Android Wear.

SITHS eID

Nytt SITHS-valv som möjliggör autentisering via API.

Flera nya integrationer

PhenixID uppnått OIDC certifiering

OpenID Foundation gör det möjligt för organisationer att bli certifierade för specifika profiler för att främja interoperabilitet mellan implementeringar.

PhenixID har uppnått certifieringar för dessa OpenID Provider profiler:

 • Basic OP
 • Config OP
 • Form POST OP

https://openid.net/certification/

WCAG

Förbättringsarbete enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

 • WCAG-uppdateringar för alla inloggningsmallar
 • WCAG-uppdateringar för gränssnittet i Password Self Service.

Läs alla tekniska nyheter här

PhenixID Authentication Services Produktsida


Show more
July 1, 2021

PhenixID levererar åtkomst till Cambio Open Services

PhenixID Authentication Services har nu förmågan att leverera åtkomst till Cambio Open Services API i kombination med SSO och/eller MFA.

 

Cambio Open Services

Cambio Open Services är en öppen plattform för informationsdelning inom vård och omsorg (https://www.cambio.se/vi-erbjuder/open-services/). 

Cambio Open Services erbjuder ett antal öppna gränssnitt, så kallade API:er, som gör att applikationer/tjänster kan hämta och lämna relevant information som sedan kan användas i applikationen/tjänsten.

 

Åtkomst till Cambio Open Services API 

För att en applikation/tjänst ska kunna nyttja Cambio Open Services API krävs ett åtkomstintyg (access token) utställt av en betrodd utfärdare. 

 

PhenixID Authentication Services som betrodd utfärdare

PhenixID Authentication Services är en betrodd utfärdare och kan därmed utfärda åtkomstintyg till en applikation/tjänst som kan användas av applikation/tjänst för att konsumera Cambio Open Services API. 

Det ges även möjlighet att addera enkel inloggning (SSO) och/eller stark autentisering (MFA) i denna process. 

 

Läs de tekniska detaljerna här 

 

Kontakta oss för mer information!


Show more
Load more news