August 16, 2018

Identifiera medborgare med BankID

Hur en handläggare kan identifiera en användare med BankID.

Lösningen är primärt till för när man har behov att verifiera en användare som ringer in till organisation t.ex. kommun, landsting eller myndighet.

Se en kort film här: