Elektronisk signering

E-signaturer är säkra och betrodda runt om i världen och kan ersätta en handskriven underskrift i många processer.
Översikt
Mer info
Resurser
Filmer

Vi har lösningar för e-signering av dokument och transaktioner.

Elektronisk signering av PDF eller transaktion med BankID, Freja eID eller annan MFA-metod.

Smidig och säker hantering av multipla e-sinering genom regel flöden.

Vår lösning följer riktlinjer, standarder samt krav från EU och ETSI. Vi bevakar noga DIGG's initiativ för området.

Fördelar med elektroniska underskrifter

Eliminera manuell hantering, ett viktigt steg i digitalisering

Minskad pappershantering, utskrifter och arkivering.

Minskade kostnader för post, snabbare utbyte av information.

Integration med befintliga e-tjänster/applikationer/autentiseringstjänster.

PhenixID erbjuder ett API som möjliggör att det förtjänstfullt går att integrera elektroniska underskrifter till de applikationer som ni redan använder.

PhenixID kan alltså utföra en avancerad elektronisk underskrift genom integration till ett annat verksamhetssystem. Detta innebär att användarna kan arbeta vidare i befintliga lösningar för hantering av digitala dokument.

Integrerar med med befintlig autentiseringslösning. T.ex. ADFS, Azure, Google, Inera, Sambi, PhenixID Authentication Services.

Stöd för alla existerande och framtida e-ID. T.ex. BankID, Freja eID (Privat samt org ID), EFOS, SITHS eID, Telia, Svenska pass, eIDAS (Foreign eID).