September 2, 2019

BankID & SITHS till Microsoft ADFS

PhenixID adderar stöd för Svenska autentiseringsmetoder såsom BankID, SITHS och Freja eID till Microsoft Active Directory Federation Services, ADFS

 

Många organisationer förlitar sig på Microsoft ADFS som nav för Single Sign-On och applikationsåtkomst.

 

PhenixID integrationen med  Microsoft ADFS 2019 möjliggör nu att användare kan logga in, och använda stark autentisering med svenska metoder , utan att först identifiera sig mot Active Directory! (ID+pwd eller certifikat). 

 

Med PhenixID kan du helt enkelt addera stöd för nationella metoder som BankID, SITHS, Freja eID. PhenixID stödjer även många andra metoder för förstärkt inloggning såsom  eIDAS, Yubico eller vår mobila app One Touch

 

PhenixID gör detta möjligt genom standardiserade integrationsmekanismer. 

Läs mer om det här:

Se filmen som visar autentisering med följande metoder:

-BankID

-NetID Access (EFOS, SITHS)

-PhenixID One Touch

Kontakta PhenixID (info@phenixid.se) för mer information.

 

Use PhenixID to add MFA sign-in methods to Microsoft Active Directory Federation Services, ADFS

 

Many organizations rely on Microsoft ADFS as the hub for Single Sign-On and application access. 

 

With PhenixID, you can simply add MFA authentication methods, such as national eIDs, eIDAS, yubico, mobile app authentication and other password-less methods to ADFS. 

 

PhenixID makes this feasible through standardized integration mechanisms. Read more about it here

Please contact PhenixID (info@phenixid.se) for more information and evaluation.