January 20, 2022

Viktig information för er som använder BankID som autentiseringsmetod.

UPPGRADERING AV BANKID API VERSION 5.1

In english below.

BankID har publicerat att version 5.0 blir “End of life” i april 2022.
Ny version är 5.1.
Läs mer information från BankID här.

För version 4.0.x, 4.1 och 4.2, följ instruktionerna nedan.
BankID version 5.1 ingår i PhenixID Authentication Service (PAS) version 4.3 som snart kommer i ny release.

Under <install_root>/mods/com.phenixidentity~phenix-core~<version>/lib
leta upp filen bankid<version>.jar.
Ta bort aktuell fil och ersätt den med den nya bankid-3.5.jar.
Nya versionen för BankID 5.1 kan hämtas från denna länk:
https://files.phenixid.se/s/i65TYCEpWGdiC94
Extrahera zip-filen innan den läggs till i PAS-filstrukturen.

NOTE: Systemet behöver startas om efter förändringen.

Vid frågor, vänligen kontakta PhenixID Support.

—————-

BankID version 5.0 will be “End of life” in April 2022. New version is 5.1.

For versions 4.0.x, 4.1 and 4.2, please follow the instructions below.
BankID version 5.1 is included in PhenixID Authentication Service (PAS) version 4.3 that will be released in near future.

Under <install_root>/mods/com.phenixidentity~phenix-core~<version>/lib locate the file bankid<version>.jar.
Remove current file and replace it with the new bankid-3.5.jar.
You can find the new BankID jar file here:
https://files.phenixid.se/s/i65TYCEpWGdiC94
Extract the zip file before adding it to the PAS file structure.

NOTE: System needs restarting.

In case of any questions, please contact PhenixID Support.