Webbtillgänglighetsdirektivet - WCAG

I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vilka omfattas av lagarna?

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Mer information om Webbdirektivet finns att läsa hos DIGG.

 

PhenixID arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsdirektivets krav och är en återkommande del i vår utvecklingsprocess.